Notícies

Els recordem que és necessari tenir actualitzada l'assegurança de vida  o invalidesa, tant pel que fa a la seva quantitat, com al número de persones que integren la plantilla, segons el que determina cada conveni col·lectiu.

Recentment s’ha publicat el RD-llei 6/2019 de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, que entra en vigor el 8 de març de 2019, llevat d'algunes mesures que entren en vigor l'1 d'abril.

La Sentència del Tribunal Suprem, de 3 d'octubre de 2018, estableix com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l' IRPF

L’ Ordre ESS/214/2018, d’1 de març, introdueix les següents novetats en el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED):

Els recordem que el termini de presentació de la DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ ESTRANGER, model 720, corresponent a l'exercici 2018 finalitza el proper 1 d’abril de 2019.

La línia ICO Empreses i Emprenedors 2019 destinada als autònoms i empreses que realitzin la seva activitat empresarial a Espanya, amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger, per finançar projectes d’inversió i/o cobrir necessitat

Destaquem algunes de les novetats del nou Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD), Reglament (UE) 2016/679, que és d’aplicació directa a partir del 25 de maig de 2018.

El Reial Decret 231/2017 regula el sistema d’incentius consistent en reduccions de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que es distingeixen per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral.

El dia 1 de gener de 2019 ha entrat en vigor el Reial decret-llei 28/2018 per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació (BOE 29-12-2018).

Vols més informació?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.