06/04/2020 - 08:02

Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19

La Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, desenvolupa l’ajut anunciat per la Generalitat de Catalunya per a treballadors autònoms individuals.

Persones beneficiaries de l’ajut

A les persones treballadores autònomes, persones físiques (no s’inclouen autònoms societaris, d’SCPs o CBs o col·laboradors familiars) que:

  • Estiguin donades d’alta al règim d’autònoms com a mínim durant el primer trimestre de 2020.
  • Tinguin domicili fiscal a Catalunya i hi desenvolupin la seva activitat econòmica.

Requisits per accedir aquest ajut

  • Que la base imposable de la darrera declaració d’IRPF sigui inferior a 25.000 €.
  • No es pot ser perceptor de cap altre ajut, prestació, subsidi o subvenció per la mateixa finalitat durant el mateix període de temps (març de 2020).
  • Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març (declaració de l’estat d’alarma) i normes concordants, havent obtingut en el mes de març un rendiment inferior a 950 euros.
  • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19, de com a mínim un 35%.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat , Generalitat i Seguretat Social.

Quantia de l’ajut

En funció del resultat obtingut al mes de març de 2020, calculat en base a una sèrie de paràmetres i limitacions inclosos a la norma, l’ajut serà de l’import que va entre el benefici o pèrdua obtinguts i els 950 euros, no podent ser inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

En el cas d’empresaris que determinen el seu resultat pel règim de mòduls, l’import de l’ajut es calcula en base al rendiment net anual del mòdul corresponent al primer trimestre de 2020. L’import de l’ajut en aquest cas serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 hagi tancat el negoci i/o reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

Termini de presentació de l’ajut

El termini per sol·licitar l’ajut és del 6 d’abril al 5 de maig de 2020 i es concedirà per ordre cronològic de presentació fins a esgotar-se el pressupost assignat al mateix.

 

*LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN EL PRESENT ARTICLE ÉS DE CARÀCTER GENERAL I NO CONSTITUEIX ASSESSORAMENT JURÍDIC.

 

Vols més informació?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.