Notícies

Durant l’any 2021 es poden sol.licitar les LÍNIES DE FINANÇAMENT ICO 2021 per als AUTÒNOMS I EMPRESES que l’Instituto de Crédito Oficial posa en marxa cada any.

El Reial decret-llei 2/2021 de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació (BOE 27-01-2021), que entra en vigor el mateix dia de la seva publicació, estableix la pròrroga dels expedients de regulació d'ocupació temporal (ERTO) vinculats a la COVID-19, en condicions similars a les que hi havia fins ara, mesures extraordinàries de protecció de les persones treballadores, i altres mesures laborals.

Principals novetats en el IRPF amb efectes 1 de gener de 2021:

Modifica l'escala general de l'IRPF, afegint un nou tram a la part de la base liquidable que excedeixi de 300.000 € a què s'aplicarà un tipus de gravamen del 24,50%.

Davant la proximitat del tancament de l'exercici fiscal de 2020, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF.

El Reial Decret-llei 30/2020 de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE 30-09-2020) estableix mesures de suport als treballadors autònoms, en l'àmbit de la Seguretat Social, en els seus articles 13, 14 i DA quarta.

El Reial Decret-llei 24/2020 (BOE 27-06-2020) estableix mesures de protecció pels treballadors autònoms, en l’àmbit de la Seguretat Social, en el seus articles 8, 9 y 10.

Especialitats dels ERTO per causa de força major derivada de la covid-19

El RD-llei 18/2020 estableix que les empreses i entitats acollides a un ERTO per causa de força major en virtut de l’article 22 del RD-llei 8/2020, continuaran en situació de FORÇA MAJOR TOTAL derivada de la COVID-19, mentre durin les causes que la van motivar, que impedeixen el reinici de l’activitat, i en cap cas més enllà del 30 de juny de 2020.

Informació sobre l'article 34 de Reial decret llei 11/2020, de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Vols més informació?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.