JOVER - SANTINYÀ

Dedica't al que t’agrada fer. Nosaltres, ens ocupem de la resta.

Amb els nostres serveis integrals d’assessorament i gestió, garantim que puguis dedicar el 100% del temps i energia a fer la teva feina. Perquè ningú la sap fer com tu.

Dedica’t al que t’agrada. Nosaltres, ens ocupem de la resta.
I

Àrea Legal

Assessorament jurídic, mediació, defensa i representació lletrada davant els Jutjats i Tribunals
II

Àrea Laboral

Assessorament i gestió en l’àmbit de les relacions de treball
III

Àrea Fiscal

Assessorament i gestió tributària
IV

Àrea Comptable

Assessorament i gestió en l’àmbit de la comptabilitat

Notícies