Àrea Fiscal

Assessorament i gestió tributària

Assessorem, gestionem i planifiquem les teves obligacions impositives amb una avaluació continuada dels beneficis fiscals.

T’oferim una planificació fiscal puntal i personalitzada de totes les teves operacions en qualsevol fase, analitzant les diverses opcions tributàries i concretant les  càrregues fiscals. A l’Ensems, t’assessorem i informem permanentment de totes les novetats i canvis legislatius en matèria fiscal, resolent qualsevol dubte que sorgeixi en aquestes matèries o a les que et pugin afectar. 
 

 • Assessoria legal fiscal tant a empreses, professionals i particulars en la imposició directa, indirecta i d’àmbit local. 
 • Confecció i presentació de les liquidacions i declaracions informatives derivades de la legislació tributària.
 • Planificació fiscal en la successió, donació, adquisicions i transmissions.
 • Gestió i Assessorament davant dels òrgans de gestió, inspecció i recaptació de l’administració tributària. 
 • Renda i Patrimoni. 
 • Gestió del Servei de Notificacions Electròniques. 
 • Valoració d’operacions vinculades. 
 • Gestió en la recuperació de l’IVA en determinades situacions d’insolvència del deutor. 
 • Especialització en fiscalitat internacional i de no residents. 
 • Gestió davant del Registre d’Operadors Intracomunitaris.
 • Presentació de reclamació davant d’òrgans i tribunals administratius o contenciosos. 
 • Assistència en processos d’Auditoria Interna i confecció de “Due Diligence”.
 • Assessorament patrimonial.
   

Do you want more information?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.

Notícies d'àmbit fiscal

I

Àrea Legal

II

Àrea Laboral

III

Àrea Fiscal

IV

Àrea Comptable