25/03/2019 - 14:48

Els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització

 

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 30 de setembre, per tenir efectes a partir de l’1 d’octubre.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-08-2018).

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

 Contingències comunes

 cobertura IT

Quota a pagar

€/mes

932,70

- mínima a partir del 01-08-2018

29,90 % *

278,88

1.005,90

mínima per a treballadors de 48  o més a partir 01-08-2018, llevat d’excepcions

29,90 %

300,76

1.202 

29,90 %

359,40

2.052,00

màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més,

a partir 01-08-2018, llevat d’excepcions

29,90 %

613,55

3.803,70

- màxima a partir 01-08-2018  -

29,90 %

1.137,31

* 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

 

La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2017 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és de 1.199,10 euros / mes.

També els informem que els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes d’aquest règim especial poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes. Així mateix, els treballadors autònoms que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial. En cap cas la base de cotització elegida pot ser superior al límit màxim que pugui afectar el treballador. La sol·licitud es pot fer durant tot l’any natural, i tindrà efectes des del dia 1 de gener de l’any següent.

També els informem que poden optar por la cobertura de les contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) i de la protecció por cessament  d’ activitat abans de  l’1 d’octubre.

Si està interessat en modificar la base de cotització o quota, amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal, i/o optar per les esmentades cobertures, els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

 

 

Vols més informació?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.