25/03/2019 - 15:45

Exempció IRPF prestacions per maternitat / paternitat percebudes de la seguretat social

La Sentència del Tribunal Suprem, de 3 d'octubre de 2018, estableix com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l' IRPF

La Direcció General de Tributs interpreta que aquesta doctrina és igualment aplicable a les prestacions per paternitat percebudes de la Seguretat Social, segons nota informativa de l'Agència Tributària.

Des de llavors, la Seguretat Social abona les prestacions sense la retenció d’ IRPF, per tractar-se de rendes exemptes.

Els que han tributat en l'I RPF per aquestes prestacions tenen dret a la seva devolució pels anys no prescrits.

En la propera campanya de renda, les dades fiscals que ofereix l'Agència Tributària per presentar la declaració inclouran les prestacions percebudes durant l'any 2018 com a rendes exemptes i les retencions suportades com plenament deduïbles. No obstant, al tractar-se d'una situació especial, seria convenient revisar amb cura aquestes dades.

Els contribuents que hagin percebut les esmentades prestacions en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 podran sol·licitar la rectificació de les declaracions d’ IRPF en les que haguessin inclòs aquestes rendes, perquè encara no ha prescrit el dret. Si van ser percebudes en més d'un any, hauran de sol·licitar la rectificació de la declaració d' IRPF de cada any.

L'Agència Tributària ha habilitat un formulari, d'utilització voluntària, per poder sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2014 i 2015, i no caldrà aportar certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat / paternitat percebudes. A partir de gener de 2019 estarà disponible el formulari dels anys 2016 i 2017.

Si estan interessats en ampliar la informació sobre l’ abast d'aquestes devolucions poden contactar amb el nostre despatx.

 

Vols més informació?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.